Rada Osiedla Wzgórze Wolności
 
Strona główna
Aktualności
Rada Osiedla
Historia Osiedla
Galeria
Harmonogram dyżurów
Dane kontaktowe/forum
Przydatne informacje
Mapa strony
Aktualności

Archiwum
 

Spotkanie z Prezydentem Miasta

28-05-2009
W dniu 14 czerwca 2007r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Konstantego Dombrowicza z mieszkańcami Wzgórza Wolności. Na spotkaniu
poruszono wiele ważnych dla mieszkańców problemów, m.in. kwestię trasy tzw. Nowoogińskiego, terenów do celów rekreacyjnych na 
osiedlu, pojemników do segregacji śmieci, placu zabaw dla dzieci (również niepełnosprawnych) i inne. W odpowiedzi na poruszone na 
spotkaniu problemy Prezydent Miasta ustosunkował się do nich pisemnie. I tak:
-trasa Nowoogińskiego jest przyjmowana od lat we wszelkich opracowaniach planistycznych jako ważny element układu transportowego 
miasta w celu m.in. poprawy powiązania południowych rejonów miasta ze Śródmieściem. Budowa tej trasy jest zadaniem bardzo 
kosztownym, skomplikowanym i trudnym. Wobec przebiegu trasy przez boisko Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Bośniackiej, wyznaczono 
teren zamienny po jej północnej stronie;
- pracownicy Wydziału Sportu i Turystyki sprawdzą czy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są tereny przeznaczone 
na cele rekreacyjne i następnie, wspólnie z Radą Osiedla ustalą dalszy tok działań;
- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu są na bieżąco dostawiane w miejscach, gdzie dochodzi najczęściej do przepełnień 
pojemników istniejących. Została jednak wszczęta procedura w celu uzgodnienia z Radą Osiedla lokalizacji i własności terenów dotycząca 
nowych pojemników;
- utworzenie placu zabaw na osiedlu w roku bieżącym nie jest możliwe. Nie przewiduje się także budowy nowych obiektów w 2008 r.;
- plac u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Karpackiej utrzymuje, na zlecenie Urzędu Miasta, firma Zieleń Miejska i Agro. Plac jest na bieżąco 
oczyszczany, a trawa w miarę potrzeb koszona;
- teren za Netto przy ul. Ujejskiego jest przeznaczony pod budowę powiązania 
komunikacyjnego w ramach podłączenia do trasy S5, w związku z powyższym zagospodarowanie terenu jest nieuzasadnione;
- tartak przy ul. Ujejskiego - w dn. 27 czerwca br. została przeprowadzona kontrola, która stwierdziła m.in. iż tartak nie posiada 
uregulowanej sytuacji formalno-prawnej w zakresie gospodarki odpadami. Centrum Ogrodów Tartak zobowiązało się do podjęcia działań 
zmierzających do ograniczenia uciążliwości poprzez częściowe przeniesienie działalności do Osielska.
- ponadto został wykonany kompleksowy remont chodnika w ciągu ul. Tucholskiej, remont chodnika w ciągu ul. Słowiańskiej zostanie 
wykonany w lipcu br., w roku bieżącym zostanie wykonany remont cząstkowy nawierzchni ul. Ujejskiego z uwzględnieniem likwidacji 
nierówności.
Dokładne treści pism w w/w sprawach dostępne są w siedzibie Rady Osiedla oraz w gablotach RO.


 
  Copyright (c) 2007-2015 Rada Osiedla Wzgórze Wolności