Rada Osiedla Wzgórze Wolności
 
Strona główna
Aktualności
Rada Osiedla
Historia Osiedla
Galeria
Harmonogram dyżurów
Dane kontaktowe/forum
Przydatne informacje
Mapa strony
Aktualności

Archiwum
 

Odpowiedzi na pisma Rady Osiedla

27-09-2009
Rada Osiedla otrzymała odpowiedzi na pisma wystosowane do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMB w sprawach poruszonych przez mieszkańców podczas czerwcowego dyżuru "Expressu Bydgoskiego" i wtorkowych dyżurów Rady.
WGKiOŚ odpowiedział, iż na terenie naszego osiedla znajduje się wystarczająca ilość koszy na śmieci i nie przewiduje się ustawienia dodatkowych koszy. Podobnie rzecz ma się z propozycją dodatkowych ławek, również nie zostanie zwiększona ich ilość, gdyż obecne są często niszczone, a ich naprawa pochłania środki, które mogłyby być przeznaczone na zakup nowych ławek.
ZDMiKP w swoich pismach przedstawił następujące odpowiedzi:
- po wizji lokalnej i analizie możliwości wyeliminowania przejazdów po chodniku, w celu ominięcia progu zwalniającego na ul. Sokolej, podjęto decyzję o jego likwidacji, gdyż nie ma możliwości prawnej wykonania słupków wygradzających. W najbliższym czasie zostanie ponadto zweryfikowane oznakowanie wyznaczające strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h w celu zapewnienia jej szczelności;
- na przełomie sierpnia i września miał zostać wykonany brakujący odcinek chodnika w rejonie ulic Sokola - Karpacka;
- zostały podjęte działania zmierzające do likwidacji utrudnień powstałych na skutek nadmiernego rozrostu zieleni przydrożnej na ciągu pieszym ul. Tucholskiej (strona parzysta);
- ZDMiKP posiada koncepcję budowy nowej zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Ujejskiego. Ze względu na planowane koszty i konieczność przebudowy sieci podziemnych realizacja nastąpi w pierwszym półroczu 2010 r.;
- na ul. Jana Pawła II zaplanowano wykonanie nakładek bitumicznych w miejscach najbardziej zniszczonej nawierzchni. Planowany termin robót to III-IV kwartał br.;
- został zlecony remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Ujejskiego. Prace drogowe rozpoczną się w najbliższym czasie.
 
  Copyright (c) 2007-2015 Rada Osiedla Wzgórze Wolności