Rada Osiedla Wzgórze Wolności
 
Strona główna
Aktualności
Rada Osiedla
Historia Osiedla
Galeria
Harmonogram dyżurów
Dane kontaktowe/forum
Przydatne informacje
Mapa strony
Aktualności

Archiwum
 

Zarząd z absolutorium

28-05-2009
W ostatni wtorek kwietnia 2008r. Rada Osiedla zebrała się na posiedzeniu plenarnym, aby dyskutować nad udzieleniem absolutorium 
Zarządowi Rady z wykonania budżetu za 2007 rok. Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
A. Chmielewskiej z przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień, a Komisja Rewizyjna, 
za pośrednictwem Pani Przewodniczącej, przekazała jedynie uwagi na przyszłość. Następnie Pan Przewodniczący S. Droż omówił działania 
merytoryczne, jakie Rada przeprowadziła w 2007 r. Po krótkiej dyskusji członkowie Rady jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi 
Rady. Za udzielone absolutorium Zarząd składa podziękowania i zapewnia, że nie spocznie na laurach. A kolejne wyzwania już czekają.
 
  Copyright (c) 2007-2015 Rada Osiedla Wzgórze Wolności